Muay Boran

/

มวยโบราณ ที่ทำการสอนโดย ครูมิตร ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ฝึกสอนเพียงไม่กี่คนที่ยังคงสอนศิลปะมวยโบราณนี้อยู่
มวยโบราณไม่ใช่มวยที่เป็นเพียงลักษณะเดียวหรือตายตัว มวยโบราณนี้ได้ผสมผสานลักษณะ วัฒนธรรมของความเป็น
มวยไทยหลายชนิดเข้าด้วยกัน เช่น มวยไชยา , มวยโคราช , มวยท่าเสา และ มวยเจิง
มวยโบราณเคยเป็นมวยที่นับได้ว่าเป็นสุดยอดการต่อสู้ของเหล่าทหารเมื่อครั้งทำศึกสงคราม เมื่อจะเริ่มทำการต่อสู้นั้น
คู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายจะนำเชือกที่ทำด้วยป่านหรือปอพันเริ่มจากฝ่ามือเลยข้อมือจนถึงแขน เชือกที่พันไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันการ
บาดเจ็บเท่านั้น แตยังสามารถใช้เพื่อจัดการกับคู่ต่อสู้ถึงตายได้ทีเดียว
สมัยก่อนนักมวยโบราณเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติอย่างสูง และหลายๆคนก็กลายเป็นผู้ดูแลอารักขาความปลอดภัยให้แก่
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์

Book Now