เราขอเสนอหลักสูตร ซึ่งจัดให้บริการแก่ผู้ที่อยู่ในขั้นเริ่มต้น
เราขอเสนอหลักสูตร ซึ่งจัดให้บริการแก่ผู้ที่อยู่ในขั้นเริ่มต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง และเรายินดีต้อนรับผู้เรียนทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก การฝึกของเรามีลักษณะเฉพาะคือ ท่านไม่จำเป็นต้องไปออกกำลังกายที่ไหน และไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ใดๆ เพื่อการนี้ ครูฝึกจะมาสอนท่าน ในสิ่งแวดล้อมที่ท่านคุ้นเคย เช่น ห้องออกกำลังกายในอาคารที่ท่านพักอาศัย (คอนโด) สระว่ายน้ำ หรือสนามหลังบ้านของท่าน เป็นต้น