หลักสูตรเริ่มต้น

mauy_thai_training
Everyday / Any Hour 900 $

ถ้าท่านสนใจต้องการเรียนมวยไทย หรือมองหาการฝึกฝนเพื่อลดน้ำหนักและช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง ในเวลาเดียวกัน หรือเพื่อฝึกทักษะการป้องกันตัว ครูฝึกมืออาชีพของเราจะไปพบท่าน และอธิบายให้ท่าน มั่นใจได้ว่าท่านจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และช่วยท่านกำหนดเป้าหมายใหม่ต่อไป

ผู้เรียนทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ….

Book Now